THUỐC ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG

Home THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỐC ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG

Tuyến trùng là dạng động vật không xương sống, thuộc ngành giun tròn. Tuyến trùng rất đa dạng về thành phần loài, rất linh hoạt và sống ở nhiều môi trường khác nhau.