RỆP SÁP

Showing all 7 results

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY BẦU BÍ

250.000

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY BẦU BÍ Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 505 g/l Abamectin 25

;

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY DƯA LEO

250.000

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY DƯA LEO Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 505 g/l Abamectin 25

;

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY KHỔ QUA

250.000

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY KHỔ QUA Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 505 g/l Abamectin 25

;

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY ỚT

250.000

VUA SÂU RỆP 555EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG TRÊN CÂY ỚT Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 505 g/l Abamectin 25 g/l

;
Gọi Ngay
https://tawk.to/chat/5f228cc84f3c7f1c910d80ec/default
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon