Big Sale Products

Plants
For Interior

Shop Now

Top Products

Plants
For Healthy

Shop Now

TRỊ BỆNH CÂY

ACTIVO SUPER 648WP + YOMISUPER 23WP ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN CÂY HOA HỒNG)

200.000

Quy cách:

Activo Super 648WP: 100 gram

Yomisuper 23WP: 100 gram

ELCARIN 0.5SL + SAT 4SL ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY HOA LAN)

235.000

Quy cách:

Chai Sat 4SL: 100ml

Chai Elcarin 0.5SL: 100ml

LONGBAY 20SC + GAMYCIN 75WP ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT)

250.000

Quy cách:

Gamycin 75WP: gói 100 gram

Longbay 20SC: chai 240ml

ATC PHOS + EVANTON 20SL ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ TRÊN CÂY DƯA)

350.000

Quy cách:

ATC PHOS: chai 500ml

Evanton 20SL: chai 240ml

ACTIVO SUPER 648WP + YOMISUPER 23WP ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN CÂY HOA HỒNG)

200.000

Quy cách:

Activo Super 648WP: 100 gram

Yomisuper 23WP: 100 gram

ATC PHOS + EVANTON 20SL ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ TRÊN CÂY DƯA)

350.000

Quy cách:

ATC PHOS: chai 500ml

Evanton 20SL: chai 240ml

ELCARIN 0.5SL + SAT 4SL ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY HOA LAN)

235.000

Quy cách:

Chai Sat 4SL: 100ml

Chai Elcarin 0.5SL: 100ml

LONGBAY 20SC + GAMYCIN 75WP ==>> (ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT)

250.000

Quy cách:

Gamycin 75WP: gói 100 gram

Longbay 20SC: chai 240ml

Cẩm nang nông nghiệp

Gọi Ngay
https://tawk.to/chat/5f228cc84f3c7f1c910d80ec/default
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon